Bernedoodle

Bestcoast's Kennel

American Labradoodle

Bernedoodle

 Shoodle

 

American & Original Bernedoodle - The perfect familydog!


Nordens första Bernedoodle kull!


Vi är stolta att kunna berätta att sommaren 2019 föddes Nordens första Bernedoodle kull på vår Bestcoast's kennel. 


I den här unika kullen föddes 4st hanar och 4st tikar. Deras nya familjer gav dem följande fina namn; Melman, Teddy,

Milo, Rio, Daisy, Solveig, Charlie och Leia. 


Nu ser vi framemot nästa kull och självklart följa dessa underbara hundars liv! Swedish version (English below);

Bernedoodle är en korsning mellan Berner Sennen och Pudel.

American Bernedoodle är en korsning mellan Berner Sennen/ Bernedoodle och Original Labradoodle.

Bernedoodle framavlades år 2003 för första gången just för att bli den perfekta följeslagaren och familjehunden.

Bernedoodle har pudelns intelligens och berner sennens lojalitet.

Det finns många likheter mellan Labradoodle och Bernedoodle. Vi tycker personligen att Bernedoodle är en lugnare

hund mer generellt.

Bernedoodle fäller inte och är allergivänlig.

De är liksom Labradoodle framavlade för att vara din/ er bästa vän som följer med er överallt.

Hänger gladeligen med på alla aktiviteter men kräver inte träning såsom en framavlad bruks- vall eller jakthund.

De kan lika gärna ligga i soffan och gosa som att ta en långpromenad i skogen eller träna.

En Bernedoodle är söt, kärleksfull, lugn och intelligent. Den finns i flera olika hårlag och många olika

färger precis som Labradoodle.

Vi avlar för friska och sunda hundar med fantastisk mentalitet!

Varje Bernedoodle är unik och redo att gå med dig bredvid dig, oavsett vad du känner. Deras huvudsyfte är

bara att bli älskad och passar alla oavsett om du är pensionär, har barn eller är ensam.

Bernedoodle passar alla! De är mjuka och följsamma mot allt och alla.

Det finns tre Bernedoodle storlekar: Standard, Mini och Tiny.

Standard har en storlek på ca 58 cm - 73 cm och är oftast en blandning av Berner Sennen och

Standard Pudel/ Kungspudel.

Mini har en storlek på ca 45 cm - 57 cm och är ofta en blandning av en dvärg-/ mellanpudel och Berner Sennen.

Tiny Bernedoodle har en storlek på ca 30 cm - 44 cm och är ofta en korsning av Toy Pudel och Mini Bernedoodle.

Storlekarna varierar också på grund av att American Labradoodle också har olika storlekar som hjälper till

att standardisera de tre olika storlekarna Bernedoodle.

Träningskrav är måttliga med dessa följeslagare. Då de enbart är framavlade för sällskap räcker det med en

promenad eller en liten aktivitet om dagen.

De älskar uppmärksamhet och är mycket lätta att träna. Det är viktigt att börja träna så snart som möjligt med v

ardagslydnad eller andra träningare om detta är syftet med din/ er nya familjemedlem.

Ta kontakt för mer information!

info@bestcoastlabradoodle.com

0046-729-685794
0729-685794


English version;

Bernedoodle is a cross between Berner Sennen and Pudel.

American Bernedoodle is a cross between the Berner Sennen / Bernedoodle and Original Labradoodle.

Bernedoodle was made in 2003 for the first time just to become the perfect companion and family dog.

Bernedoodle has the Poodle's intelligence and the Berner's loyalty.

There are many similarities between Labradoodle and Bernedoodle. We personally think that Bernedoodle

is a quieter dog more generally.

Bernedoodle does not shed and is hypoallergenic.

They are like Labradoodle bred to be your / your best friend who accompanies you everywhere. I am happy to

hang out on all the activities, but do not require training such as a pre-bred mill or hunting dog.

They may as well lie on the couch and cuddle like taking a long walk in the woods or exercising.

Every individual is unique and ready to go next to you, no matter what you feel. They are amazing family

dogs with a devoted heart.

A Bernedoodle is sweet, loving, calm and intelligent. It is available in several different hair layers and

many different colors just like Labradoodle.

We breed for healthy and healthy dogs with great mentality!

Every Bernedoodle is unique and ready to go with you next to you, no matter what you feel. Their main purpose is

simply to be loved and fit for everyone, whether you are a pensioner, have a child or are alone.

Bernedoodle fits everyone! They are soft and compliant with everything and everyone.

There are three Bernedoodle sizes: Standard, Mini and Tiny.

The standard has a size of about 58 cm - 73 cm and is usually a mixture of the Bernese Mountain and

Standard Poodle / King Poodle.

The mini has a size of about 45 cm - 57 cm and is often a mixture of a dwarf / middle poodle and the Bernese Sennen.

Tiny Bernedoodle has a size of about 30 cm - 44 cm and is often an intersection of Toy Poodle and Mini Bernedoodle.

The sizes also vary because American Labradoodle also has different sizes that help to standardize the three different sizes of Bernedoodle.

Exercise requirements are moderate with these companions. When they are only bred for companionship, it is

enough with a walk or a little activity a day.

They love attention and are very easy to train. It is important to start training as soon as possible with everyday

listening or other trainers if this is the purpose of your new family member.

Contact us for more information!

info@bestcoastlabradoodle.com

0046-729-685794
0729-685794